Jag vill vs andra vill

Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Något som majoriteten av föräldrar får höra då barnen är små. Vi har nu redan varit en längre tid i detta skede med vår förstfödda och jag skulle vilja veta alternativ i hur man får barnet att börja förstå att för att få egen vilja igenom borde man också ibland ge. 

Det tråkiga och lätta svaret är att det korrigeras då barnet blir äldre, men vad kan det finnas för andra sätt?

Visst finns det metoden, “om du vill ha din vilja igenom, skall du först göra det här eller det här.” Men finns det andra bevisade goda metoder?

Själv har jag använt frågan; “värför skall du få vad du vill, då inte du gör vad pappa vill?” Ännu har den inte orsakat någon ahaa-upplevelse i henne, tyvärr.  

Snart kommer tvillingarna att komma in i samma fas och då skulle det vara trevligt att ha fler “verktyg” i bakfickan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.